Şaman Davulu Gümüş Yüzük

Ruhsal Yolculuğun Sesini Taşıyan Bir Yüzük

Geleneksel Şamanizm’de kullanılan şaman davulu, spritüel deneyimlere rehberlik eden ve ruhsal dünyayla iletişim kurmaya yardımcı olan önemli bir enstrümandır. Bu enstrümanın sembolleri ile bezenen yüzük, günlük yaşamınıza mistik bir dokunuş katacak.

Yüzüğün üzerinde yer alan sembollerin anlamı son fotoğrafta:

1. Göğün Direği: Gök kubbeyi taşıyan kutsal direk.
2. Yer-Gök Çizgisi: Yer ile gök arasına girmiş çelik ya da çıngırak.
3. Uçmağ: Gök Tanrı’nın bulunduğu yerdir . İyi kişilerin tinlerinin yükseldiği cennet buradadır.
4. Kızıl Tamu: Kötü kişilerin tinlerinin gittiği cehennem.
5. Atlar: Gök-Tanrı inancında, ruhları gök alemine çıkaran hayvanlardır
6. Sungur: Gök ile yer arasında bağlantı kuran kutsal kuşlar.
7. Alageyik: Gök-Tanrı inancında, şamanı gökler alemine çıkartabilen hayvanlardır.
8. Tabiat Ana: Türkler için tabiat kutsaldır ve tabiatın bir ruhu olduğuna inanılır. Üç çizgi dağı, üzerindeki ağaç da yaşam ağacını sembol eder.
9. Türk-Turan Birliği: Şamana göğe ulaşmasında yardımcı olan ruhlar.
10. Gök Alemi: Bay-Ülgen’in oturduğu yer. Ay, Güneş ve yıldızlar burada yer alır.

Siz de hikayesi sadece sahibine özel olan takılar taşımak istiyorsanız bize yazın, birlikte takınızı tasarlayalım.